Kronika koła rozdział 15

W dniu 20 lipca 2013 roku w godzinach popołudniowych dowieziono z Wygnanowa gm. Czemierniki 250 sztuk bażantów, za które Koło zapłaciło 3.750 zł. Ptaki zostały wypuszczone w obwodzie 185 kol. Zielonka Pasłęcka. Bażanty zostały zasiedlone w tym samym miejscu, gzie rok wcześniej wyposzczono pierwszą partię. Z obserwacji kolegów wynika, że duża ilość bażantów utrzymało się w łowisku. Teraz czeka nas intensywna i jeszcze bardziej wzmożona ochrona przed drapieżnikami Miejmy nadzieję, że ten piękny ptak zostanie w naszym łowisku na stałe.

W zasiedlaniu udział wzięli Kol. Kol. Zdzisław Rutkowski, Zenon Ficak, Stefan Sawczak, Krzysztof Koladyński i Kazimierz Pielech.

W dniu 21 sierpnia 2013 r. uległ spaleniu domek edukacyjny w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli w Pasłęku, który był objęty patronatem Koła Łowieckiego „Bóbr”. Zniszczeniu uległy trofea (parostki rogaczy. Poroża, rosochy, łopata łosia, pamiątki myśliwskie, skóry dzicze i borsucze, gabloty z pamiątkowymi zdjęciami, legitymacjami i gadżetami myśliwskimi, wypchane eksponaty zwierząt łownych i ptaków, literatura myśliwska (książki, czasopisma), sprzęt myśliwski (między innymi: lornetka, pastorał, wabiki, pas my na naboje itp.). Jest to ogromna strata nie tylko z uwagi na straty materialne, ale przede wszystkim na utratę możliwości edukacji społeczeństwa jakie dawało odwiedzanie domku. Jak często była odwiedzany domek oraz jakie wrażenia wynosili odwiedzający było uwiecznione w księdze pamiątkowej, która w stanie fragmentarycznego zniszczenia cudem ocalała i jest częściowo do uratowania.

d edu spal 2013 d edu spal 2013 3 d edu spal 2013 2 d edu spal 2013 1