Kronika koła rozdział 10

W sierpniu 2012 roku Zarząd Koła dokonał odbioru remontu domku myśliwskiego, wiat i ogrodzenia.

Realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia wykonano prace remontowo – porządkowe obejścia i domku myśliwskiego na „Brzozówce”. Przebudowano wiatę wypoczynkową, którą wyposażono w stoły i ławy, wybudowano wiatkę do wydawania posiłków, wykonano stojak na broń. Na posesji ułożono polbruk, utwardzono wjazd, wykonano klomby wraz z nasadzeniami. Posesja została ogrodzona estetycznym płotem i nową bramą wjazdową. Wyremontowano i zarybiono staw. W budynku wyremontowano łazienkę, kuchnię i przedpokój wraz z wymianą stolarki drzwiowej, wymalowano dużą salę, odnowiono elewację budynku oraz wykonano wiele innych prac remontowych. Należy stwierdzić, że ogólny wizerunek „Brzozówki” znacznie się poprawił.

W dniu 8 września 2012 roku Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku obchodziło 65 – lecie swojego istnienia. Uroczystość odbyła się w stanicy myśliwskiej koła w uroczysku Brzozówka i zgromadziła około 300 osób. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz okręgowych PZŁ w Elblągu i Gdańsku, kół łowieckich, samorządów, nadleśnictw, duchowieństwa, dyrektorzy szkół, sołtysi, członkowie koła z rodzinami i wielu innych znamienitych gości i sympatyków koła. Oprawę muzyczną uroczystości tworzył zespół sygnalistów „HUBERTUS” z Koła Łowieckiego „Cyranka” z Kwidzynia.

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą koncelebrowaną przez myśliwego Ks. Mirosława Masztalerka Kapelana Myśliwych w asyście Proboszcza Parafii w Zielonce Pasłęckiej Ks. Czesława Drężka i Ks. Andrzeja Sroki Proboszcza Parafii Greko-Katolickiej .

Po Mszy Świętej Prezes Koła Jerzy Przybylski przywitał zaproszonych gości i wszystkich obecnych oraz zapoznał z historią i działalnością koła.

Aktu dekoracji sztandaru Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu Łowieckiego dokonał członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Mistrz Kapituły odznaczeń, W-ce Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Elblągu Zdzisław Rutkowski w asyście Łowczego Okręgowego Wieńczysława Tylkowskiego. Wręczone zostały medale zasługi dla łowiectwa złoty dla Kol. Jerzego Przybylskiego i srebrny dla Kol. Zenona Ficaka. Dekoracji dokonał Kol. Zygmunt Jasiński I Zastępca Łowczego Krajowego w asyście Łowczego Okręgowego Wieńczysława Tylkowskiego. Medalami za zasługi dla Łowiectwa Okręgu Elbląskiego zostali udekorowani Koledzy Adam Filipczak, Zdzisław Młynarczyk, Dariusz Skibiak, Stanisław Tarwacki, Jerzy Przybylski i Aleksander Urbanowicz. Dekoracji dokonał Mistrz Kapituły odznaczeń, W-ce Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Elblągu w asyście Łowczego Okręgowego Wieńczysława Tylkowskiego.

Prezes Koła Kol. Jerzy Przybylski w asyście Sekretarza Koła Kol. Grzegorza Orłowskiego wręczył podziękowania za istotny wkład pracy na rzecz koła i PZŁ wraz z upominkami dla Kol. Zdzisława Rutkowskiego, Grzegorza Orłowskiego, Mariana Lisowskiego, Zdzisława Młynarczyka, Dariusza Dańczyszyna, Aleksandra Urbanowicza, Mirosława Juchniewicza, Adama Filipczaka, Jerzego Łaciny.

Za całokształt prac przyznane zostały dyplomy Kolegom: Bogusławowi Dudzińskiemu, Eugeniuszowi Filpczakowi, Zygmuntowi Klepando, Krzysztofowi Koladyńskiemu, Krzysztofowi Lipskiemu, Edwardowi Mellerowi, Stanisławowi Papiernikowi, Tadeuszowi Rzewnickiemu, Stefanowi Sawczakowi i Stanisławowi Tarwackiemu

Część oficjalną zakończono gratulacjami i podziękowaniami od zaproszonych gości dla Zarządu i Członków Koła.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na biesiadę myśliwską, uświetnioną wspaniałym koncertem muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hubertus”. Przy akompaniamencie orkiestry z Marzewa miłośnicy tańca bawili się   do późnych godzin nocnych.

P9080515 P9080500 P9080498 P9080497 P9080493 P9080481 P9080475 P9080470 P9080469 P9080468 P9080463 P9080462 P9080460 P9080455 P9080454 P9080450 P9080431 P9080423 P9080415 P9080397 P9080393 P9080392 P9080391 P9080390 P9080388 P9080385 P9080384 P9080382 P9080380 P9080379 P9080378 P9080377 P9080376 P9080375 P9080374 P1010017 P1010016 P1010015 P1010013 P1010012 P1010009 P1010004 P1010002