Kronika koła rozdział 9

W dniu 7 lipca 2012 roku. ok. godz 9ºº dotarły do Koła z okolic Kielc zamówione bażanty. Koło zakupiło 150 sztuk bażantów w tym 25 kogutów za kwotę 4.150 zł. Szczęśliwie ptaki mimo upalnej pogody przeżyły długą podróż.

Zarząd Koła zdecydował zasiedlić bażantami łowisko „Kolonia Zielonka Pasłęcka” w obwodzie 186. Są tam najbardziej sprzyjające warunki bytowe dla ptaków, ze względu na ilość remiz oraz kęp trzcinowisk, młodników, czy plantacji wierzby, które dają ptakom naturalną osłonę przed drapieżnikami. Z wcześniejszych obserwacji wynikało, że w tym terenie zwiększyła się populacja zwierzyny drobnej. Oprócz zajęcy zaobserwowano tam kuropatwy a co najważniejsze dzikie bażanty. Łowisko ma dostatek karmy kukurydzy, zbóż, owoców tarniny dzikiej róży i jeżyn. Wszystko to przemawiało o wyborze terenu na zasiedlenie bażantów.

Na tym terenie od trzech lat trwała intensywna walka z drapieżnikami. Myśliwi ze skutkiem redukowali ilość drapieżników a przede wszystkim lisów. Przygotowano odpowiednią ilość podsypów, które zostały rozmieszczone w spokojnych miejscach łowiska. Przy uzupełnianiu karmy w podsypach obserwuje się obecność bażantów, które zaaklimatyzowały się do warunków łowiska.

W bieżącym roku Koło planuje zasiedlić łowisko następną partią bażantów.

W zasiedlaniu brali udział Kol. Zdzisław Rutkowski, Kol. Zenon Ficak, Kol. Grzegorz Orłowski, Kol. Kazimierz Pielech i Kol. Marcin Orłowski.

intro5 intro4 intro3 intro2 intro