Kronika koła rozdział 8

Rok 2012 jest rokiem obchodów jubileuszu 65 lecia Koła.

Aktualnie koło liczy 103 członków macierzystych, 4 członków niemacierzystych i 3 kandydatów. 75 członków posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Właściwa i racjonalna gospodarce populacjami w łowiskach, pozwala na wykonywanie planów odstrzału, a dzięki walce z drapieżnikami można zaobserwować wzrost liczebności zwierzyny drobnej. Koło planuje zasiedlić bażantami obw.186. W tym celu zamówiło 150 sztuk bażantów. Zarząd podjął decyzję o powołaniu dziesięciu gospodarzy łowisk przydzielając im części dzierżawionych obwodów. Dzięki takiej decyzji łowiska są wyposażone w nowe urządzenia łowieckie.

Nadal koło prowadzi polowania zbiorowe w mniejszym stopniu indywidualne dla gości zagranicznych, wykonując zawsze zaplanowane kontraktem ilości zwierzyny.

zbiorowe dewiza

Jednym z założeń koła jest nacisk na współpracę ze szkołami i przedszkolami. Organizowane są przez koło pogadanki z młodzieżą szkolną na tematy gospodarki łowieckiej i ekologii, konkursy plastyczne, wystawy. Nadal udzielana jest pomoc finansowa dla szkół lub osób jej potrzebujących.

edukacja2 edukacja1 edukacja

Młodzież i dzieci chętnie korzystają z ścieżki edukacyjnej na strzelnicy, gdzie pod przewodnictwem członków koła zgłębiają wiedzę o zwierzynie, gospodarce łowieckiej i tradycjach myśliwskich.

edukacja3

Zarząd Koła jest prężny i dynamiczny a zmiany w jego składzie następują sporadycznie i wynikają głównie ze zdarzeń losowych (śmierć), odejście ze względu na wiek lub rezygnację ze względów osobistych. Pewnym świadectwem może być fakt, że łowczy koła pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 45 lat.

Aktualny Zarząd Koła: Prezes Jerzy Przybylski, Łowczy Zdzisław Rutkowski, Sekretarz Grzegorz Orłowski, Skarbnik Zenon Ficak, Podłowczy Marian Lisowski.

Walne Zgromadzenie Koła uchwaliło harmonogram obchodów jubileuszu 65 lecia istnienia Koła.

Pierwszą uroczystością inaugurującą obchody jubileuszowe był „Bal Myśliwski” .

            28 stycznia 2012 roku na sali szkoły LO w Pasłęku przy ul. Zwycięstwa ponad 150 par bawiło się przy dobrej muzyce i wyśmienitym jadłem do samego rana.

bal2 bal1 bal

W dniu 17 czerwca 2012 roku na strzelnicy myśliwskiej Koła w Gołąbkach w ramach obchodów jubileuszu odbył się piknik rodzinny Członków Koła, połączony z zawodami strzeleckimi Koła, przystrzelaniem broni i wręczeniem nagród dla laureatów konkursu „Mieszkańcy pól i lasów”.

Uroczystość otworzył Sekretarz Koła Kol. Grzegorz Orłowski, który po krótkim przywitaniu poinformował o porządku przebiegu spotkania. Poprosił sygnalistów Kol. Stanisława i Ferdynanda Makarenko o sygnał „Przywitanie”. Po odegraniu sygnału głos zabrał Prezes Koła Kol. Jerzy Przybylski, który przywitał wszystkich przybyłych, przedstawił krótko historię koła, poinformował o działalności Koła skierowanej nie tylko na gospodarkę łowiecką ale też na edukację przyrodniczo – łowiecką.

Sekretarz Koła Kol. Grzegorz Orłowski zapoznał z wynikami konkursu plastycznego „Mieszkańcy pól i lasów”, które przedstawiają się w sposób następujący:

w kategorii wiekowej klas I – III :

I miejsce zajęła praca Justyny Tomaszewskiej uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej w Rogajnach (opiekun Anna Wysocka)

II miejsce zajęła praca Mateusza Krasińskiego ucznia klasy III Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (opiekun P. Anna Wilk ).

III miejsce zajęła praca Justyny Smorągiewicz uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej w Rogajnach (opiekun P. Anna Wysocka)

 Ponadto wyróżnienia otrzymują :

 1. Nikola Jóźko – klasa II – SP w Zielonce Pasłęckiej (opiekun Agnieszka Cieklińska)
 2. Natalia Siczek – klasa II – SP Zielonka Pasłęcka (opiekun Agnieszka Cieklińska)
 3. Alan Lender – klasa III – SP w Rogajnach (opiekun H.Kordala)
 4. Kamil Gratkowski – klasa III – Sp w Rogajnach (opiekun H. Kordala)
 5. Wojciech Romanowski – klasa II – SP w Rogajnach ( opiekun Anna Wysocka)
 6. Mateusz Smorągiewicz – klasa I – SP w Rogajnach (opiekun Anna Wysocka).
 7. Damian Schufreida – klasa II – SP w Zielonce Pasłęckiej (opiekun Agnieszka Cieklińska)
 8. Mateusz Karulewski – klasa I – SP w Rogajnach (opiekun Anna Wysocka)
 9. Ewelina Guzowska – klasa I – SP w Rogajnach (opiekun Anna Wysocka)
 10. Konrad Wlizło – klasa III – SP w Rogajnach (opiekun H. Kordala)
 11. Emilka Dziemidowicz – klasa I – SP w Rogajnach (opiekun Anna Wysocka)

w kategorii klas IV-VI

I miejsce zajęła praca Kajetana Cieklińskiego ucznia klasy V Zespołu Szkół w Pasłęku (opiekun Agnieszka Cieklińska)

II miejsce zajęła praca Urszuli Walczak uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej w Rogajnach (opiekun Anna Wysocka)

III miejsce zajęła praca Patryka Nadolskiego ucznia klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (opiekun Zdzisław Mikołajko)

 Wyróżnienia otrzymują:

 1. Mateusz Zakrzewski – klasa V – SP w Rogajnach
 2. Ewelina Walczak – klasa V – SP w Rogajnach
 3. Katarzyna Walczak – klasa VI – SP w Rogajnach
 4. Anna Tabor – klasa V – SP w Rogajnach

Wszystkim laureatom i wyróżnionym wręczono dyplomy i cenne nagrody (deskorolki, łyżworolki, piłki, plecaki, rekiety tenisowe, itp.) oraz złożono podziękowanie dla dyrektorów szkół za zaangażowanie i zachęcenie dzieci do udziału w konkursie.

Po odegraniu przez sygnalistów fanfar na cześć laureatów konkursu dzieci zostały poczęstowane słodkimi wypiekami, a członkowie koła przystąpili do przystrzelania broni i konkursu strzeleckiego.

Konkurs strzelecki polegał na oddaniu 5 strzałów z kuli do makiety rogacza i 10 rzutków z jednego stanowiska na na osi. W konkursie nie mogli brać udziału reprezentanci koła. Jako Sędzia Główny zawody przeprowadził Kol. Adam Filipczak.

Po zakończeniu konkursu i podliczeniu wyników Łowczy Koła Kol. Zdzisław Rutkowski w asyście Sekretarza Koła wręczyli zwycięzcom dyplomy, puchary i nagrody.

I miejsce wywalczył Kol. Marcin Orłowski, II miejsce Kol. Marcin Młynarczyk a III miejsce Kol. Ferdynand Makarenko. Po odegraniu fanfar na cześć zwycięzców Kol. Grzegorz Orłowski Sekretarz Koła zaprosił wszystkich na posiłek. Przy dobrym i sytym posiłku, przy pięknej pogodzie, miły piknikowy nastrój dopisywał do późnych godzin popołudniowych.

piknik