Kronika koła rozdział 7

W dniu 12.12.2008 roku Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koło zakupiło działkę o pow. 756 m², od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa przylegającą do strzelnicy w Gołąbkach.

W dniu 15 listopada 2009 roku oddano do użytku nowoczesny piętrowy domek na strzelnicy zaopatrzony w biologiczną oczyszczalnię ścieków z pełnym wyposażeniem. Niestety w dniu 15.08.2010 roku domek uległ całkowitemu spaleniu. W miejsce domku w 2011 roku została wybudowana i wyposażona wiata.

W dniu 30 listopada 2009 roku Zarząd Koła realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia podpisał akt notarialny na zakup działki gruntu o pow. 0.8469 ha od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa graniczącą ze strzelnicą w Gołąbkach.

W dniu 9 maja 2010 roku przeprowadzone zostały wybory nowego Zarządu Koła, do którego weszli :

Prezes – Kol. Jerzy Przybylski

Łowczy – Kol. Zdzisław Rutkowski,

Sekretarz – Kol. Grzegorz Orłowski

Skarbnik – Kol. Zenon Ficak

Podłowczy – Kol. Marian Lisowski

W dniu 10 maja 2011 roku oddano do użytku wiatę edukacyjną wybudowaną na strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach. Wiata ma służyć dla młodzieży i dzieci odwiedzających ścieżkę edukacyjną jak również obsłudze i organizacji zawodów strzeleckich. Wiata wyposażona jest w wodę, prąd oraz stoły i taborety.

wiata strzelnica 2011 wiata strzelnica 2011 2 wiata strzelnica 2011 1