Kronika koła rozdział 5

Rok 2007 jest rokiem obchodów jubileuszu 60 lecia Koła.

Aktualnie koło liczy 88 członków macierzystych, 4 członków niemacierzystych i 14 kandydatów. Jako jedno z pierwszych kół byłego województwa elbląskiego a obecnie okręgu posiada sztandar związkowy, odznaczony „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”. Wielu członków koła to działacze Zarządu Okręgowego w Elblągu a jeden z kolegów Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Zdzisław Rutkowski już trzecią kadencję, jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej.

Za zasługi na rzecz polskiego łowiectwa 23 kolegów zostało odznaczonych medalami zasługi i tak:

  • 2 kolegów posiada złom, złoty, srebrny i brązowy medal zasługi łowieckiej
  • 1 kolega posiada : złoty, srebrny i brązowy medal zasługi łowieckiej
  • 7 kolegów posiada: srebrny i brązowy medal zasługi łowieckiej
  • 11 kolegów posiada: brązowy medal zasługi łowieckiej

Koło prowadzi intensywną i skuteczną walkę z kłusownictwem i wnykarstwem w ścisłym współdziałaniu z policją i samorządami lokalnymi.

Dzięki właściwej i racjonalnej gospodarce populacjami w łowiskach, koło posiada bardzo dobry stan wszystkich gatunków zwierzyny grubej, co pozwala na wykonywanie planów odstrzału.

Już z górą 25 lat koło prowadzi polowania zbiorowe jak i indywidualne dla gości zagranicznych, wykonując zawsze zaplanowane kontraktem ilości zwierzyny. W łowiskach gościli myśliwi różnych narodowości: Niemcy, Szwedzi, Norwegowie, Lapończycy, Duńczycy.

Koło nadal intensywnie współpracuje z miejscowymi szkołami, rolnikami oraz samorządem gminnym i powiatowym. Podtrzymuje tradycje organizacji spotkań z sołtysami, rolnikami oraz przedstawicielami organizacji rolniczych, dla właściwej integracji i omawiania istoty racjonalnego łowiectwa. Organizowane są przez koło pogadanki z młodzieżą szkolną na tematy gospodarki łowieckiej i ekologii, konkursy plastyczne, wystawy. Nadal udzielana jest pomoc finansowa dla szkół lub osób jej potrzebujących.             Zarząd Koła: Prezes Jerzy Przybylski, Łowczy Zdzisław Rutkowski, Sekretarz Grzegorz Orłowski, Skarbnik Zenon Ficak, Podłowczy Jerzy Łacina.

60 lat kola 2 poczet i zarzad 60 lat kola 1

30 czerwca 2007 roku Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku obchodziło w domku myśliwskim na Brzozówce 60 – lecie swojego istnienia. Uroczystość ta była bardzo ważnym i niezapomnianym wydarzeniem w życiu członków koła, zaproszonych gości i sympatyków, gdyż koło zostało odznaczone najwyższym medalem zasługi dla łowiectwa jakim jest „ZŁOM”.

Uroczystość została wzbogacona o poświęcenie kapliczki Świętego Huberta oraz obelisku – kamienia ku czci członków koła. Uroczystość odbyła się w stanicy myśliwskiej koła w uroczysku Brzozówka i zgromadziła około 300 osób. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz okręgowych PZŁ w Elblągu i Gdańsku, kół łowieckich z całego okręgu, samorządów, nadleśnictw, duchowieństwa, senator RP, dyrektorzy szkół, sołtysi, członkowie koła z rodzinami i wielu innych znamienitych gości i sympatyków koła. Oprawę muzyczną uroczystości tworzył zespół sygnalistów „HUBERTUS” z Koła Łowieckiego „Cyranka” z Kwidzynia.

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą koncelebrowaną przez myśliwego Ks. Jana Hosse z Iławy w asyście Proboszcza Parafii w Zielonce Pasłęckiej Ks. Czesława Drężka. W trakcie mszy Ks. Czesław Drężek poświęcił kapliczkę Św. Huberta i obelisk ku czci członków koła.

Po Mszy Świętej Prezes Koła Jerzy Przybylski przywitał zaproszonych gości i wszystkich obecnych oraz zapoznał z historią i działalnością koła.

Łowczy Okręgowy przekazał na ręce Prezesa Koła flagę Okręgowej Rady Łowieckiej, którą poczet sztandarowy uroczyście wciągnął na maszt.

Aktu dekoracji sztandaru „Złomem” dokonał W-ce Prezes Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i Członek Naczelnej Rady Łowieckiej Józef Hryniewicz w asyście Łowczego Okręgowego Wieńczysława Tylkowskiego. Wręczone zostały medale zasługi dla łowiectwa srebrny dla Kol. Stanisława Papiernika i Kol. Ferdynanda Makarenko, brązowy dla Kol. Zdzisława Młynarczyka i Kol. Mariana Lisowskiego. Prezes Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i członek Naczelnej Rady Łowieckiej Zdzisław Rutkowski udekorował Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego odznaką za zasługi dla łowiectwa.

Prezes Koła wręczył podziękowania za istotny wkład pracy na rzecz koła i PZŁ dla Kol. Zdzisława Rutkowskigo, Grzegorza Orłowskiego, Dariusza Dańczyszyna, Aleksandra Urbanowicza, Mirosława Juchniewicza, Zygmunta Klepando, Stanisława Tarwackiego, Stefana Konupka i Zbigniewa Naspińskiego.

Część oficjalną zakończono gratulacjami i podziękowaniami od zaproszonych gości dla Zarządu i Członków Koła.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na biesiadę myśliwską, uświetnioną wspaniałym koncertem muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hubertus”. Przy akompaniamencie orkiestry z Rogajn miłośnicy tańca bawili się   do późnych godzin nocnych.

« 2 z 3 »