Kronika koła rozdział 4

Z początkiem roku 2006 koło podjęło inicjatywę, by w oparciu o teren strzelnicy wykonać ścieżkę edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Po opracowaniu dokumentacji przystąpiono do realizacji zamierzenia. Zakończenie i otwarcie inwestycji zostało zaplanowane na maj 2007 r. Koszt całego przedsięwzięcia wynosił około 100.000 zł. Z wnioskiem o wsparcie, koło zwróciło się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Otrzymano tam aprobatę tego zamierzenia i wsparcie finansowe w wysokości 30.000 zł. Wykonano ambony, półki, podsypy dla ptactwa, karmniki dla zajęcy, paśniki dla zwierzyny płowej lizawki. Wykonano mały zbiornik wodny, gdzie umieszczone są kosze dla kaczek. Zgromadzono drzewa dziuplaste, drzewa spałowane przez zwierzynę, drzewa zgryzione przez bobry, drzewa uszkodzone przez dziki i inne okazy, jak wnyki, sidła itp. Niezależnie od tego wysadzono na terenie strzelnicy około 6.000 drzew i krzewów wzdłuż wykonywanych ścieżek pokrytych tłuczniem. Wykonano 17 tablic dydaktycznych na temat zwierzyny łownej i ptactwa oraz tablice nawiązujące do różnych gatunków drzew, gromadzone są trofea myśliwskie.

edukacyjna6 edukacyjna5 edukacyjna4 edukacyjna3 edukacyjna2 edukacyjna1 edukacyjna0

Otwarcie ścieżki dydaktycznej odbyło się w dniu 26 maja 2007 r.

W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych za udział i zajęcie miejsc w konkursie plastycznym „Św. Hubert Patron myśliwych”. W 2011 roku ścieżka została odnowiona. Z pomocą WFOŚiGW w Olsztynie zakupiono nowe tablice edukacyjne i wybudowano wiatę edukacyjną. Obecnie ścieżkę odwiedza młodzież szkolna i dzieci przedszkolne. Przewodnikami i organizatorami wycieczek są nasi członkowie Koła, którzy zapoznają odwiedzających z tajnikami łowiectwa.

otwarcie edukacyjna nagrody4 otwarcie edukacyjna nagrody3 otwarcie edukacyjna nagrody2 otwarcie edukacyjna nagrody1 otwarcie edukacyjna4 otwarcie edukacyjna3 otwarcie edukacyjna2 otwarcie edukacyjna1