Kronika koła rozdział 3

Od 2000 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku noszącym imię Stanisława Pankalli, (zmarłego w 1994 r. jednego z założycieli koła, wieloletniego prezesa koła, odznaczonego medalem zasługi łowieckiej „złomem”), koło posiada i prowadzi domek edukacyjny o tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Zgromadzono w nim wiele eksponatów i pomocy w poznawaniu przyrody oraz zasad racjonalnego łowiectwa. Domek cieszy się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem odwiedzających, głównie dzieci, młodzieży szkolnej ale i dorosłych z okolic Pasłęcka i nie tylko. O dużym zainteresowaniu i poparciu dla gospodarki łowieckiej, świadczą liczne wpisy do ksiąg pamiątkowych. Powstanie domku znalazło uznanie władz Pasłęka.

park eko8 park eko7 park eko6 park eko5 park eko4 park eko3 park eko2 park eko1 park eko

W dniu 3.06.2003 roku w trakcie obchodów jubileuszowych 80 lecia PZŁ w Elblągu srebrnymi medalami zasługi łowieckiej Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch odznaczył Kolegów Jerzego Przybylskiego, Grzegorza Orłowskiego, Aleksandra Rybczyńskiego i Dariusza Sikbiaka. Na uroczystościach Koło wydelagowało poczet sztandarowy w osobach Kol. Zenon Ficak, Grzegorz Orłowski i Aleksander Rybczyńki.

80 lat pzl elblag1 80 lat pzl elblag

W dniu 7 maja 2000 roku przeprowadzone zostały wybory nowego Zarządu Koła,do którego weszli ponownie :

Prezes – Kol. Jerzy Przybylski

Łowczy – Kol. Zdzisław Rutkowski,

Skarbnik – Kol. Aleksander Rybczyński

Sekretarz – Kol. Grzegorz Orłowski

Podłowczy – Kol. Jerzy Łacina

W dniu 8 maja 2004 roku na Walnym Zgromadzeniu Koła odbyły się wybory uzupełniające na funkcję skarbnika koła. Dotychczasowy Skarbnik Koła Kol. Aleksander Rybczyński zrezygnował z funkcji z przyczyn osobistych. Walne Zgromadzenie na Skarbnika Koła wybrało Kol. Zenona Ficaka.

W dniu 5 maja 2005 roku przeprowadzone zostały wybory nowego Zarządu Koła ,do którego weszli :

Prezes – Kol. Jerzy Przybylski

Łowczy – Kol. Zdzisław Rutkowski,

Sekretarz – Kol. Grzegorz Orłowski

Skarbnik – Kol. Zenon Ficak

Podłowczy – Kol. Jerzy Łacina

wybory 2005