Kronika koła rozdział 2

W 1998 roku podjęto inicjatywę budowy strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” i w tym celu w grudniu tego samego roku, zakupiono od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2,50 ha. Wcześniej przegląd broni, przystrzelanie i zawody strzeleckie odbywały się na gruntach PGR Gołąbki w pobliżu zakupionej działki.

budowa strzelnicy2
« 2 z 4 »

W kwietniu 1999 roku Koło rozpoczęło budowę strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Gołąbki. Już 10 czerwca 2000 roku odbyło się uroczyste oddanie strzelnicy do użytku.

Strzelnica posiada atest i jest dopuszczona do użytkowania w oparciu o obowiązujące przepisy. Godzi się nadmienić, że począwszy od projektu, wykonania i zagospodarowania, strzelnicę wykonano własnymi siłami, bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Strzelnica jest w pełni profesjonalna (6 osi strzeleckich + oś dla broni krótkiej). Na strzelnicy odbywają się zawody rangi krajowej (liga mistrzów), zawody okręgowe, treningi kadry okręgu elbląskiego, treningi nowo wstępujących i przestrzeliwanie broni dla kół okręgu elbląskiego i nie tylko. Strzelnica służy również dla treningów klubom strzeleckim, policji i służby ochrony.

Strzelnica posiadała zaplecze administracyjne i socjalne, które dwukrotnie zostało spalone. Pierwsze spalenie domku miało miejsce w dniu 30 czerwca 2009 r. Trudu odbudowy podjął się Łowczy Koła Kol. Zdzisław Rutkowski i dzięki jego zaangażowaniu budowę zakończo15.11.2009 r. Niestety w dniu 15.08.2010 r. domek na strzelnicy uległ całkowitemu spaleniu. Obecnie jest wybudowana wiata, która zastępuje spalone obiekty i pozwala przeprowadzać zawody strzeleckie.

domekna strzelnicy3 domekna strzelnicy2 domekna strzelnicy1 domekna strzelnicy

Koło posiada dobrą drużynę strzelców, która od kilku lat zdobywa mistrzostwo okręgu elbląskiego i reprezentuje okręg na mistrzostwach krajowych kół łowieckich, zajmując tam dobre lokaty (najlepsze 3 miejsce). Kol. Dariusz Skibiak członek koła był dwukrotnie mistrzem Polski.

Obok strzelnicy KŁ „Bóbr” istnieje trzy hektarowa zagroda dzicza, na której odbywają się konkursy psów dzikarzy (rangi krajowej i okręgowej). Obok zagrody dziczej zlokalizowana jest zadaszona nora dla jamników króliczych, jak również lisia nora(norowce). Wykonawcami zagrody dziczej, nor jak i prowadzącym stały nadzór nad nimi jest Koło Łowieckie „Bóbr”.

zagrody kyno1 zagrody kyno