Kronika koła rozdział 6

W dniu 14 września 2008 roku na uroczystościach obchodów jubileuszu 85 lecia PZŁ zorganizowanych przez Elbląską Okręgową Radę Łowiecką Członek Zarządu Głównego PZŁ Profesor Zygmunt Jasiński wręczył Medal Św. Huberta dla Kol. Zdzisława Rutkowskiego Łowczego KŁ „Bóbr” w Pasłęku. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 5

Rok 2007 jest rokiem obchodów jubileuszu 60 lecia Koła.

Aktualnie koło liczy 88 członków macierzystych, 4 członków niemacierzystych i 14 kandydatów. Jako jedno z pierwszych kół byłego województwa elbląskiego a obecnie okręgu posiada sztandar związkowy, odznaczony „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”. Wielu członków koła to działacze Zarządu Okręgowego w Elblągu a jeden z kolegów Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Zdzisław Rutkowski już trzecią kadencję, jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 4

Z początkiem roku 2006 koło podjęło inicjatywę, by w oparciu o teren strzelnicy wykonać ścieżkę edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Po opracowaniu dokumentacji przystąpiono do realizacji zamierzenia. Zakończenie i otwarcie inwestycji zostało zaplanowane na maj 2007 r. Koszt całego przedsięwzięcia wynosił około 100.000 zł. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 3

Od 2000 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku noszącym imię Stanisława Pankalli, (zmarłego w 1994 r. jednego z założycieli koła, wieloletniego prezesa koła, odznaczonego medalem zasługi łowieckiej „złomem”), koło posiada i prowadzi domek edukacyjny o tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Zgromadzono w nim wiele eksponatów i pomocy w poznawaniu przyrody oraz zasad racjonalnego łowiectwa. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 2

W 1998 roku podjęto inicjatywę budowy strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” i w tym celu w grudniu tego samego roku, zakupiono od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2,50 ha. Wcześniej przegląd broni, przystrzelanie i zawody strzeleckie odbywały się na gruntach PGR Gołąbki w pobliżu zakupionej działki. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA