Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo – łowiecka

Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku

          Ścieżka została wykonana i oddana do użytku w 2007 r. Znajduje się na terenie strzelnicy Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku w miejscowości Gołąbki, Gmina Pasłęk. Odpowiedzialne za utrzymanie ścieżki jest Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku.

otwarcie edukacyjna1
« 1 z 8 »
 • Długość ścieżki   800 m.
 • Na ścieżce nasadzono
  1. 100 szt drzew liściastych
  2. 690 szt drzew iglastych
  3. 3380 szt krzewów liściastych
  4. 885 szt krzewów iglastych
 • Wykonano oczko wodne, które obsadzono bylinami w ilości 750 szt.. Na powierzchni wody umieszczono kosze wiklinowe (sztuczne gniazda dla kaczek), umieszczając obok tablicę informacyjno – edukacyjną o tym gatunku ptactwa wodnego.
 • Nad brzegiem „oczka” wodnego ustawiono fragment drzewa zgryzionego przez bobry umieszczając obok tablicę edukacyjną o tym gatunku.
 • Wykonano i rozmieszczono 30 szt. karmników dla ptaków oraz 20 szt. budek lęgowych dla ptactwa.
 • Przy ścieżce edukacyjnej ustawiono pień drzewa z dziuplami – obok tablica edukacyjna.
 • Przy jednej ze ścieżek ustawiono również fragment drzewa uszkodzonego przez dziki (czochranie), ul. pszczeli wraz z akcesoriami do wybierania miodów oraz pień drzewa z dziuplą.
 • Wzdłuż wykonanych ścieżek ustawiono tablice edukacyjne w ilości 17 szt. (duży format) o poszczególnych gatunkach zwierząt i ptactwa. Niezależnie od powyższego ustawiono 20 szt. tablic edukacyjnych opisujących poszczególne gatunki drzew, które rozmieszczono w miejscach ich nasadzeń.
 • Na wolnej przestrzeni strzelnicy wykonano i ustawiono urządzenia hodowlane dla zwierzyny dziko żyjącej tj. ambony, paśnik, podsypy, lizawki. Przy poszczególnych urządzeniach ustawiono odpowiednie tablice edukacyjne.
 • Dla prowadzenia zajęć dydaktycznych wybudowano zadaszoną wiatę wraz z ławkami, mogącą pomieścić 60 osób, obok znajduje się grill i miejsce dla urządzenia ogniska.
 • Dla odwiedzających – zwiedzających ścieżkę edukacyjną udostępniony był domek, który uległ spaleniu a w jego miejsce wybudowano drugą wiatę, gdzie mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne dla mniejszych grup).
 • O istnieniu ścieżki edukacji przyrodniczo łowieckiej informuje tablica umieszczona przy wejściu na teren strzelnicy.
 • Ścieżkę edukacyjną chętnie odwiedzają dzieci przedszkolne, które chętnie zdobywają podstawową wiedzę zwierzyny zamieszkującej nasze pola i lasy, a także o działaniach myśliwych na rzecz jej ochrony i hodowli.
Moje obrazy 596
« 1 z 42 »

Pliki do pobrania: