Aktualnie pełnione funkcje w PZŁ:

Rutkowski Zdzisław  – członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Orłowski Grzegorz – członek Okręgowej Rady Łowieckiej