Opisy przebiegu granic obwodów łowieckich koła Bóbr:

Obwód 115:

115 1-75000Od Młynar szosą przez Młynarską Wolę, Słobity do toru kolejowego i tym torem do granicy gmin Elbląg – Pasłęk i Milejewo – Młynary do drogi polnej łączącej Zalesie z szosą Elbląg, Młynary i tą drogą do szosy Elbląg – Młynary dalej szosą przez miejscowość Zastawno do Młynar.

Obwód 185:

185 1-45000 kopiaOd wsi Sałkowice szosą do osady Surowe, dalej drogą przes Piergozy, Kronin do wsi Chojniki i stąd szosą przez Sambród do toru kolejowego i torem do szosy i szosą przez Zielonkę Pasłęcką do miasta Pasłęka, od Pasłęka strugą Wąską do osady Cieszyniec i szosą do wsi Sałkowice.

Obwód 186:

186 75000 kopiaOd miasta Pasłęka przez Zielonkę Pasłęcką do toru Kolejowego i torem tym do strugi i jej odcinkiem do północnego brzegu jeziora Sambród i tym brzegiem oraz kanałem a dalej północnym brzegiem jeziora Pniewo i kanałem do szosy przez Śliwice, Krasin do Pasłęka.

Obwód 188:

Od wsi Śliwice szosą przez osady: Kąty, Lepno, Dziśnity do Skolwit stąd drogą do wsi Gisiel, a dalej szosą przez Rejsyty do Rychlik, a następnie drogą przez Barzyny do wsi Śliwice.