Honorowy kordelas – Kol. Zdzisława Rutkowskiego

Kol. Zdzisław Rutkowski jest członkiem PZŁ i Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku od 1960 roku. W kole tym dał się poznać jako zdolny, energiczny i etyczny myśliwy. Początkowo pełnił funkcję sekretarza i skarbnika koła, a w roku 1967 został został wybrany na łowczego koła. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego (50 lat).
Kol. Zdzisław Rutkowski ma łatwość nawiązywania kontaktów, jest bezkonfliktowy i posiada zdolności przywódcze. Swoim przykładem i działaniem zjednuje sobie zaufanie braci myśliwskiej i z jego to inicjatywy podejmowano i realizowano wiele pożytecznych inicjatyw w zakresie gospodarki łowieckiej.
Z jego inicjatywy już z górą 30 lat koło prowadzi polowania indywidualnie i zbiorowe dla gości zagranicznych. Wcześniej był myśliwym podprowadzającym i organizatorem tych polowań, a w ostatnich latach odpowiedzialnym jest w kole za ich organizacje i przebieg oraz osobiste prowadzenie polowań zbiorowych. Korzyści z tych polowań są dla koła wymierne i znaczne.
Jest inspiratorem i realizatorem zasiedlania łowisk KŁ „Bóbr” w niewystępujące gatunki zwierzyny jak: daniel, bażant czy indyk kanadyjski.
W 1998 r. Kol. Zdzisław Rutkowski przyjął na siebie obowiązki projektanta i głównego realizatora strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach.
W trakcie realizacji inwestycji wykazał się pełnym zaangażowaniem i chęcią szybkiego dojścia do zamierzonego celu. Pozyskiwał sponsorów i wykonawców, nadzorując wykonanie projektu. Dzięki aktywności Kol. Zdzisława Rutkowskiego w czerwcu 2000 roku oddano strzelnicę do eksploatacji. Obok strzelnicy istnieje 3 ha zagroda dzicza oraz zadaszona nora dla jamników króliczych, lisia nora. Nadzór nad wykonaniem tych zamierzeń sprawował Kol. Zdzisław Rutkowski i przekazał je do eksploatacji w roku 2002.
Kol. Zdzisław Rutkowski znany jest braci myśliwskiej jako jeden z najlepszych działaczy Okręgowej Rady Łowieckiej a poprzednio Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Poza obowiązkami w kole łowieckim pełnił funkcję Sekretarza i Wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Elblągu, 4 kadencje pełnił funkcję Prezesa Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, i jedną kadencję Wiceprezesa. 5 kadencję jest Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. Posiada uprawnienia sędziego-instruktora strzelectwa myśliwskiego, ukończył kurs tresury psa myśliwskiego w Rębowoli, posiada również uprawnienia lektora w zakresie zwierzyny płowej i trofeistyki. Jest wychowawcą kilku pokoleń myśliwych – selekcjonerów. Bierze czynny udział w wycenie trofeów łowieckich, jako przewodniczący okręgowej komisji wyceny. Jako człowiek bardzo kontaktowy, utrzymuje bardzo dobre stosunki z Administracją Lasów Państwowych. Jest bardzo wymagający dla siebie i wobec innych.
Kol. Zdzisław Rutkowski za swoją działalność w PZŁ odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Św. Huberta, Złomem, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalami za Zasługi dla Łowiectwa Wojewódzkiego Okręgu PZŁ w Elblągu i Elbląskiego Okręgu PZŁ.
Nadanie Honorowego Kordelasa Myśliwskiego i pasowanie na Rycerza Św. Huberta da Mu satysfakcję i przekona o słuszności swego postępowania oraz zachęci do dalszego działania.