Honorowy kordelas – Kol. Grzegorza Orłowskiego

Kol. Grzegorz Orłowski jest członkiem Koła i PZŁ od 1984 roku. Za włożony wkład pracy na rzecz Koła i PZŁ został odznaczony Brązowym Srebrnym i Złotym „Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”.
Od 1997 roku do roku 2016 pełnił funkcję Sekretarza Koła. Swoją postawą i postępowaniem zaskarbił sobie sympatię członków koła, którzy na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r., wybrali Go na Prezesa Koła. Od 2015 roku członek Okręgowej Rady Łowieckiej., w której był członkiem komisji hodowlanej a obecnie jest członkiem komisji wyceny trofeów.
Jako strażnik łowiecki wielokrotnie organizował akcje zwalczające kłusownictwo i inspirował dokarmianie zwierzyny w ciężkich okresach zimowych.
Był inspiratorem i współwykonawcą budowy domku edukacyjnego w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli o tematyce łowieckiej, promując w ten sposób wśród młodzieży i mieszkańców Pasłęka i okolic dobre imię Koła. Z racji wykonywanego zawodu ma stały i dobry kontakt z społecznością wiejską, co jest umiejętnie wykorzystywane do współpracy z rolnikami w gospodarce łowieckiej. Bierze udział w spotkaniach z rolnikami i sołtysami, na których omawia i uzgadnia wspólne działania ograniczające straty w płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę oraz metody jej ochrony i rozwoju. Organizator bali myśliwskich zacieśniających między innymi więzi myśliwych sąsiednich kół, jak i promujących koło. Autor wielu artykułów informujących o działalności koła, oraz działalności myśliwych na niwie łowieckiej, promujących myślistwo i Polski Związek Łowiecki. Organizator konkursów plastycznych o tematyce łowieckiej dla dzieci i młodzieży. Był jednym z inicjatorów budowy strzelnicy myśliwskiej, brał udział w jej budowie, koordynując przygotowanie dokumentacji oraz czynnie angażując się w jej powstanie i działalność. Inicjator i współautor projektu ścieżki edukacyjnej przyrodniczo – łowieckiej, powstałej w oparciu o teren strzelnicy oraz autor folderu promującego ścieżkę. Jest przewodnikiem i prowadzącym warsztaty z dziećmi i młodzieżą na bazie ścieżki przyrodniczo – łowieckiej.
Jest inicjatorem i koordynatorem budowy domku stanowiącego zaplecze strzelnicy oraz miejsce edukacji ekologicznej.
Zdobył uprawnienia sędziowskie oraz instruktorskie, co wykorzystuje w praktyce prowadząc strzelania kontrolne oraz sędziując na zawodach strzeleckich rangi okręgowej i krajowej.
Etyczny i prawy myśliwy, cieszący się szacunkiem wśród myśliwych. Wychowawca i opiekun wielu stażystów, którzy obecnie godnie reprezentują Koło i Polski Związek Łowiecki.
Nadanie Honorowego Kordelasa Myśliwskiego i pasowanie na Rycerza Św. Huberta da Mu satysfakcję i przekona o słuszności swego postępowania oraz zachęci do dalszego działania.