Honorowy Kordelas – Kol. Zenona Ficaka

Za włożony wkład pracy na rzecz Koła i PZŁ został odznaczony Brązowym i Srebrnym „Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”.
Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Rewizyjnej jako jej Przewodniczący a obecnie już trzecią kadencję pełni funkcję Skarbnika Koła.
Jest bardzo aktywnym Członkiem Koła, tak w podejmowaniu i realizowaniu wielu akcji na rzecz ochrony środowiska jak i pozyskaniu zwierzyny.
Jest organizatorem spotkań integracyjnych myśliwych z rolnikami i sołtysami, na których są omawiane i uzgadniane wspólne działania ograniczające straty w płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę oraz metody jej ochrony i rozwoju. Współorganizator bali myśliwskich zacieśniających między innymi więzi myśliwych sąsiednich kół, jak i promujących nasze koło.
Czynnie włącza się w realizację polowań dewizowych indywidualnych i zbiorowych, wcześniej jako podprowadzający uzyskując bardzo dobre wyniki, co jest wynikiem dużego znawstwa i doświadczenia łowieckiego, a teraz w ich organizację.
Był Członkiem Komisji Hodowlanej i Komisji Kynologicznej Okręgowej Rady Łowieckiej. Jest powoływany do komisji wyceny trofeów myśliwskich. Posiada uprawnienia instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Chętnie sędziuje wszystkie kategorie zawodów strzeleckich, na które jest powoływany przez Zarząd Okręgowy.
Brał udział w budowie strzelnicy myśliwskiej, czynnie angażując się w jej powstanie oraz działalność. Chętnie uczestniczy w przyjmowaniu wycieczek szkolnych na ścieżce edukacyjnej, przybliżając młodzieży tajniki łowiectwa, a tym samym propaguje dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego.
Etyczny i prawy myśliwy, cieszący się szacunkiem wśród myśliwych. Wychowawca i opiekun wielu stażystów, którzy obecnie godnie reprezentują Koło i Polski Związek Łowiecki. Jest cenionym, lubianym i bardzo wartościowym Członkiem Koła.
Nadanie Honorowego Kordelasa Myśliwskiego i pasowanie na Rycerza Św. Huberta da Mu satysfakcję i przekona o słuszności swego postępowania oraz zachęci do dalszego działania.