Szkody łowieckie

Zarząd Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku powołał gminnych przedstawicieli zobligowanych do przyjmowania wniosków zgłaszających szkody łowieckie na terenie gmin leżących w granicach naszych obwodów łowieckich.

Wzór wniosku niezbędny w celu zgłoszenia szkody łowieckiej:

Wniosek Szkody łowieckie – wzór

Gminni przedstawiciele koła łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku uprawnieni do odbierania wniosków o szkody łowieckie oraz plan postępowania wnioskowego:

Gmina Pasłęk

Gmina Rychliki

Gmina Młynary