O bioróżnorodności dla przyszłości

Nauczyciele oraz myśliwi – edukatorzy członkowie Kół Łowieckich okręgu Elbląskiego wzięli udział w warsztatach realizowanych w dniach 23 – 24 kwietnia 2016 r.  pt. „O bioróżnorodności dla przyszłości”. W warsztatach udział wzięli udział także przedstawiciele naszego koła w osobie członka koła kol. Bartłomieja Stańczyka oraz p. Marioli Nowickiej nauczyciela przyrody z SP w Zielonce Pasłęckiej, z którą to szkołą nasze koło ściśle współpracuje. Warsztaty podzielono na dwa poziomy: poziom podstawowy przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów pracujących w szkołach podstawowych, poziom ponadpodstawowy w szkołach ponadpodstawowych. Podstawowym celem warsztatów było przekazanie dydaktykom wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zaleceń metodycznych. Warsztaty przeprowadzono w Gdańsku, na strzelnicy myśliwskiej w Jaśkowej Dolinie. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukację w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczna wartością ekosystemów.
Materiały dydaktyczne, opracowane w ramach projektu to dwie płyty multimedialne i dwa przewodniki do płyt uzupełnione o przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych i terenowych oraz karty pracy dla uczniów. Jeden zestaw skierowany będzie do nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (II poziom kształcenia), drugi do nauczycieli i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (III i IV poziom kształcenia).

Szkolenie to było niezwykle ciekawe i na pewno wykorzystamy wiedzę na nim zdobytą do pracy z naszymi małymi podopiecznymi. Darz bór.