Pierwszy dzień wiosny

Pierwszego dnia wiosny 2016 roku strzelnice KŁ Bóbr w Gołąbkach  odwiedziły dzieciaki ze Szkoły Podstawowej z Zielonki Pasłęckiej. Pod opieką członka koła kol. Bartłomieja Stańczyka nasi mali goście zostali oprowadzeni po ścieżce dydaktycznej, znajdującej się na terenie strzelnicy.  I tak, zatrzymując się przed barwnie ilustrowanymi tablicami edukacyjnymi, dzieci poznały legendę o św. Hubercie, patronie leśników i ludzi lasu, dowiedziały  się także, jakie są tradycyjne zwyczaje łowieckie. Następnie przypomnieliśmy sobie informacje dotyczące tropów zwierząt leśnych i określeń z gwary łowieckiej.  Opowiedzieliśmy dzieciakom, co nazywamy gospodarką łowiecką.

Po etapie zdobywania wiedzy teoretycznej z zakresu łowiectwa dzieci udały się w miejsce gdzie miał odbyć się drugi etap wycieczki. Tu po przejściu na odpowiednio przygotowane stanowisko przywitał dzieci prezes koła kol. Grzegorz Orłowski wraz z członkami koła kol. Stanisławem Papiernikiem oraz Zbigniewem Wernerem. Na stanowisku przygotowanym przez myśliwych dzieci zobaczyć mogły atrybuty myśliwego, o których opowiedział prezes, a których budowę i działanie zademonstrował kol. Zbigniew. Kol. Grzegorz opowiedział również o podstawowych zasadach obchodzenia się z bronią przez myśliwych na strzelnicy i poza nią. Po dokładnym obejrzeniu i omówieniu działania broni myśliwskiej, lornetek, latarek itp. przyszedł czas na pokaz wabienia zwierząt. Jak większość z kolegów myśliwych wie pasjonatem sztuki wabienia zwierząt rożnych gatunków jest w naszym kole kol. Stanisław Papiernik. Dzieci zachwycone były pokazem i z zaciekawieniem słuchały kniazienia zająca czy mikotu kozy, największą jednak sensacją okazał się jeleń na rykowisku.

Kończąc drugi etap wycieczki kol Zbigniew Werner i kol. Kazimierz Pielech zademonstrowali jak działa broń myśliwska oddając po trzy strzały do sylwetki rogacza na odległość 100 metrów.

Zajęcia zakończyliśmy przy ognisku, gdzie, piekąc kiełbaski, dzieliliśmy się wrażeniami z tego wspaniałego spotkania.