Zmiany w zarządzie koła

Podczas wiosennego walnego zgromadzenia (16 kwietnia 2016 roku) zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do zarządu koła Bóbr.

Na stanowisko prezesa zostały zgłoszone dwie kandydatury:

  1. Grzegorz Lisowski,
  2. Grzegorz Orłowski.

Prawomocną większością głosów, na stanowisko prezesa koła został wybrany kol. Grzegorz Orłowski, pełniący wcześniej funkcję sekretarza koła z której się zrzekł.

Na stanowisko sekretarza zostały zgłoszone dwie kandydatury:

  1. Krzysztof Lipski,
  2. Paweł Giers.

Prawomocną większością głosów, na stanowisko sekretarza członkowie wybrali kol. Pawła Giersa.

Wybranym kolegom gratulujemy i życzymy godnego reprezentowania członków Koła Bóbr.

Darz Bór!!!