Sadzenie drzewek – Rychliki

Wiosna to pora sadzenia drzewek. €W związku z tym wychowankowie POW w Marwicy wraz z wychowawcą i zarazem członkiem koła łowieckiego „Bóbr” p. Bartłomiejem Stańczykiem udali się do Nadleśnictwa Dobrocin aby stworzyć kolejną remizę dla  dziko żyjącej zwierzyny w ramach projektu ”Ożywić pola”. Na miejscu powitał nas członek koła „Bóbr” p. A. Urbanowicz, który opiekuje się tamtejszymi łowiskami. Zasadzone przez nas jabłonki i kasztany będą wchodzić w skład remiz śródpolnych, czyli położonych na terenach polnych niewielkich powierzchniowo obszarów pokrytych drzewami, krzewami i inną roślinnością, zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierzyny grubej, drobnej,€“ również bażantów. Wysadziliśmy łącznie we współpracy z opiekunem łowiska  ok.70 młodych drzewek, mając nadzieję, że większość z nich się przyjmie, aby dawać schronienie i bazę żerową dla zwierząt. Dzieci chętnie brały udział w akcji, praca szła szybko i przebiegała w miłej atmosferze, a nam pozostaje wierzyć że ci wychowankowie którzy wiedzą ile pracy kosztuje sadzenie i pielęgnacja drzewek już nigdy bezmyślnie nie złamią lub nie zniszczą jakiegokolwiek drzewostanu.