Wizyta na strzelnicy

18.02.1016 r. zrealizowaliśmy kolejne zadanie z projektu Ożywić pola. Rok bażanta. Tym razem zajęcia odbyły się na terenie strzelnicy KŁ Bóbr w Gołąbkach koło Pasłęka. Wraz z kolegami z POW z Marwicy i ich wychowawcą, panem Bartłomiejem Stańczykiem, spotkaliśmy się tam z Sekretarzem Koła, panem Grzegorzem Orłowskim, który oprowadził nas po ścieżce dydaktycznej, znajdującej się na terenie strzelnicy. I tak, zatrzymując się przed barwnie ilustrowanymi tablicami edukacyjnymi, poznaliśmy legendę o św. Hubercie, patronie leśników i ludzi lasu, dowiedzieliśmy się także, jakie są tradycyjne zwyczaje łowieckie. Następnie przypomnieliśmy sobie informacje dotyczące tropów zwierząt leśnych i określeń z gwary łowieckiej. Pan Orłowski opowiedział nam również o zwierzętach występujących na terenie łowiska należącego do Koła, a więc o dzikach, jeleniach, sarnach i danielach oraz dokarmianiu zwierzyny leśnej. Przybliżył nam również zagadnienia związane z gospodarką łowiecką.

Później spotkaliśmy się już ze znanym nam z poprzedniego spotkania sokolnikiem, panem Michałem Siemianowskim. Tym razem jednak pan Michał, który jest także członkiem Koła, nie miał ze sobą sokoła Harrisa lecz… broń myśliwską. Okazało się, że reprezentuje Koło Bóbr w zawodach strzeleckich. Udowodnił nam swoją klasę, celnie strzelając do rzutków, później do ruchomego celu – zająca , wreszcie do sylwet zwierząt z odległości 100 metrów. Później opowiedział nam również o podstawowych zasadach obchodzenia się z bronią przez myśliwych na strzelnicy i poza nią.

Zajęcia zakończyliśmy przy ognisku, gdzie, piekąc kiełbaski, dzieliliśmy się wrażeniami z dzisiejszego spotkania . Okazało się również, że czeka tam na nas miła niespodzianka – obie grupy otrzymały z rąk pana Sekretarza Koła zestawy przyrodniczych plansz edukacyjnych. Na pewno wykorzystamy je do pogłębiania wiedzy o przyrodzie naszego kraju.