Sadzenie drzewek

Jesień to pora sadzenia drzewek. A co wspólnego ma sadzenie jabłonek, i to w dodatku dzikich, z bażantami – dowiedzieliśmy się tego podczas kolejnego spotkania z członkiem KŁ Bóbr, panem Bartłomiejem Stańczykiem. Otóż owocujące drzewa liściaste, w tym jabłonie, wchodzą w skład remiz śródpolnych, czyli położonych na terenach polnych niewielkich powierzchniowo obszarów pokrytych drzewami, krzewami i inną roślinnością, zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierzyny grubej, drobnej – również bażantów. Tak więc, w ramach współpracy z KŁ Bóbr , aby pomóc w reintrodukcji tych pięknych ptaków, zakasaliśmy rękawy i, pomimo niesprzyjającej aury, zabraliśmy się do pracy. Wysadziliśmy łącznie we współpracy z właścicielem gruntu i zarazem członkiem koła p. Pielechem ok.200 młodych drzewek, mając nadzieję, że większość z nich przetrwa zimę, aby wypuszczane z gospodarstwa pana Pielecha bażanty na stałe zagościły w okolicach Zielonki Pasłęckiej.