Historia Strzelnicy

W 1998 roku podjęto inicjatywę budowy strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” i w tym celu w grudniu tego samego roku, zakupiono od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2,50 ha.

Już 10 czerwca 2000 roku odbyło się uroczyste oddanie strzelnicy do użytku. Strzelnica posiada atest i jest dopuszczona do użytkowania w oparciu o obowiązujące przepisy. Godzi się nadmienić, że począwszy od projektu, wykonania i zagospodarowania, strzelnicę wykonano własnymi siłami, bez żadnego wsparcia z zewnątrz.

Strzelnica jest w pełni profesjonalna (6 osi strzeleckich + oś dla broni krótkiej). Na strzelnicy odbywają się zawody rangi krajowej (liga mistrzów. Mistrzostwa Polski w Klasie Mistrzowskiej) zawody okręgowe, treningi kadry okręgu elbląskiego, treningi nowo wstępujących i przestrzeliwanie broni dla kół okręgu elbląskiego.. Strzelnica służy również dla treningów klubom strzeleckim, policji i służby ochrony. Strzelnica posiada zaplecze administracyjne i socjalne.

Drużyna strzelców, w składzie Dariusz Skibiak, Adam Filipczak i Eugeniusz Filipczak która przez kilka lat zdobywała mistrzostwo okręgu elbląskiego i reprezentowała okręg na mistrzostwach krajowych kół łowieckich, zajmując tam bardzo dobre lokaty. Kol. Dariusz Skibiak członek koła (aktualnie członek niemacierzysty) był dwukrotnie mistrzem Polski .

Aktualnie Koło reprezentuje drużyna w składzie: Eugeniusz Filipczak, Rafał Skibiak i Michał Siemianowski, która na ostatnich mistrzostwach okręgu (2015r) zajęła 3 miejsce.