Ożywić pola rok bażanta

W tym roku Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku zaprosiło Szkołę Podstawową w Zielonki Pasłęckiej, oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Marwicy do udziału w dziewiątej edycji projektu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola. Rok bażanta”.

Organizatorem programu jest czasopismo „Łowiec Polski”. Program jest jednocześnie konkursem, w którym najciekawsze przedsięwzięcia zostaną nagrodzone.

Celami projektu są:

  • pomoc kołom łowieckim w reintrodukcji bażantów,
  • kreatywne spędzanie czasu wolnego na łonie natury,
  • rozwijanie świadomości ekologicznej – wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach,
  • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania,
  • szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie znaczenia i piękna przyrody Polski,
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
  • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
  • podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan,
  • rozwinięcie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych.

Działaniom młodych ekologów patronuje Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku z sekretarzem koła, panem Grzegorzem Orłowskim na czele. Opiekunem wychowanków POW w Marwicy oraz pomysłodawcą i organizatorem zajęć jest pan Bartłomiej Stańczyk – starszy wychowawca w POW, jednocześnie członek Koła Łowieckiego „Bóbr”, pasjonat łowiectwa i survivalu.

Szkołę z Zielonki reprezentują uczniowie z klasy VI: Marcelina Kokot, Paweł Urbanowski, Paweł Ciszewski, Oksana Hałuszka oraz harcerze ze Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wolfox”: Dominika Pych, Marek Janiszewski, Weronika Biłas i Mateusz Twardzik. Opiekunem grupy jest pani Agnieszka Cieklińska.

Przedstawicielami Placówki opiekuńczo- wychowawczej są: Wiktoria Wieczorek, Karol Oleksy, Karolina Montewska, Dawid Montewski, Dawid Brzozowski, Katarzyna Dietrych, Bartłomiej Sztura.

Pierwsze spotkanie, inaugurujące projekt, odbyło się już w ubiegłym roku szkolnym, 24.06.2015 r. w Brzozówce, na terenie należącym do Koła Łowieckiego „Bóbr”. Dzieci z POW w Marwicy i dzieci z naszej szkoły zostały przywitane przez samego łowczego koła, pana Zdzisława Rutkowskiego oraz sekretarza koła, pana Grzegorza Orłowskiego. Spotkanie to miało na celu przybliżenie założeń projektu, zasad uczestnictwa oraz omówienie zadań, przed jakimi staną uczestnicy, aby przy odrobinie szczęścia, prócz zrealizowania celów podstawowych, móc wygrać także główną nagrodę w wysokości 4000 zł 🙂

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Łowczy koła opowiedział o projekcie i jego głównym bohaterze, czyli bażancie. Przybliżył także dzieciom obraz myśliwego – kim jest i czym się zajmuje. Następnie oprowadził uczestników projektu po domku myśliwskim. Na zakończenie zaprosił dzieci do ogniska, gdzie czekał przygotowany poczęstunek i można było upiec pyszne kiełbaski.

 A. Cieklińska, B. Stańczyk

« 1 z 2 »