Kronika koła rozdział 1

Krótka historia powstania Koła

Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku powstało na bazie Pasłęckiego Towarzystwa Łowieckiego, które zostało założone w 1947 roku przy byłym Starostwie Powiatowym. Założycielami towarzystwa byli m.in. Wilhelm Berecki, Teodor Janson, Zygmunt Klepando, Jan Jędrzejas. Początkowo zrzeszało 10 myśliwych i dzierżawiło teren całego powiatu pasłęckiego. Szybko poszerzało swoje szeregi. W roku 1959 weszła w życie nowa ustawa łowiecka, która określała podział kraju na obwody łowieckie, nowe czynsze, jak również nowe sposoby polowań, hodowli i ochrony zwierzyny. Czterdziestoosobowe wówczas koło, aby zyskać na przydziale obwodów łowieckich podjęło decyzje o podziale na dwa koła tj. Nr 1 i Nr 2. Koło łowieckie Nr 1 przyjęło nazwę KŁ „Bóbr” w Pasłęku.

Towarzystwo Łowieckie przed podziałem

polowanie zbiorowe 1955Polowanie zbiorowe rok 1955. Stojący: od lewej (2) Tadeusz Tarwacki, (3) Marek Gorski, (5) Gracjan Fijałkowski, (6) Nasiadko, (7) Wróblewski, 8 Malik, 9 Sztuczka. Siedzący od lewej: (5) M. Peret, (7) Feliks Sarwiński, (8) Boś, (9) Jan Jędrzejas. Autor zdjęcia: Szwarc Bronikowski.

Koło dzisiaj

Walne zgromadzenie Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku 8.05.2011 rok.
polowanie zbiorowe 1955Od lewej I rząd od dołu:

Ficak Bogdan, Dudziński Bogdan, Ostrowski Zdzisław, Łucewicz Stanisław, Paszko Jan, Sawczak Stefan, Ficak Zenon – Skarbnik, Przybylski Jerzy, – Prezes, Rutkowski Zdzisław – Łowczy, Orłowski Grzegorz, – Sekretarz, Karpowicz Zbigniew, Papiernik Barbara, Papiernik Stanisław, Rybczyński Aleksander, Zaleski-Korziuk Włodzimierz.

Od lewej rząd środkowy:

Flak Marek, Meller Edward, Młynarczyk Zdzisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Dańczyszyn Dariusz, Lisowski Marian – Wice Łowczy, Smolak Jerzy, Siemianowski Paweł, Koladyński Krzysztof, Lisowski Grzegorz, Konopelski Marek, Giers Józef,Urbanowicz Aleksander, Naspiński Zbigniew, Jasek Danuta, Roman Włodzimierz, Flak Krzysztof, Kusyk Bogdan, Hołubicki Tadeusz, Zaleski – Korziuk Krzysztof, Klepando Zygmunt, Flak Waldemar, Kozieł Zbigniew, Rzewnicki Krzysztof, Rzewnicki Tadeusz, Dyło Jan, Filipczak Eugeniusz, Werner Zbigniew, Filipczak Adam – członek Komisji Rewizyjnej, Siemianowski Michał, Nowocin Tadeusz.

 Od lewej rząd od góry:

Roszkowski Mirosław, Werema Artur, Łacina Jerzy, Orłowski Marcin, Fiłonowicz Stefan, Modrzejewski Jarosław, Lisowski Bogdan, Makarenko Stanisław, Głuszyk Michał, Makarenko Ferdynand, Giers Paweł – stażysta,, Romanowski Kazimierz, Majewski Grzegorz-stażysta, Mirosław Juchniwicz – Członek Komisji Rewizyjnej, Latuszek Zbigniew, Tarwacki Stanisław, Szymanowski Tadeusz, Kaszubski Sławomir, Lewandowski Tomasz, Bołoszko Jarosław, Nesterowicz Zbigniew, Apanasowicz Mieczysław.

Z życia Koła

W roku 1976 koło nasze było inicjatorem i w części fundatorem sztandaru Wojewódzkiej Organizacji Łowieckiej (obecnie w muzeum ziemi elbląskiej).

Poczet Sztandarowy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej - Częstochowa rok 2000Poczet Sztandarowy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej – Częstochowa rok 2000.

W roku 1986 wprowadzono do łowiska, za zgodą władz leśnych nowy gatunek tj. daniele, który dotychczas tu nie występował. Introdukcja okazała się bardzo udana (wybudowano zagrodę o powierzchni 3 ha). Po okresie przejściowym daniele wypuszczono do wolnej hodowli.

introdukcja daniela

W 1992 roku jako pierwsze z kół w województwie elbląskim wykupiło na własność grunt i ruinę domu. Teren zagospodarowano, dom odremontowano i urządzono domek myśliwski ( w środku lasu obwodu 60 obecnie 185 ). W roku 1998 dokonano rozbudowy domku dobudowując salę na 80 osób. Wykonano również zadaszenie na tej posesji mogące pomieścić 120 osób. Równolegle wykonano na własnej posesji, obok domku zbiornik wodny jako wodopój i umożliwiający wędkowanie. Dokonano również odwiertu studni głębinowej dla własnych potrzeb. Domek wykorzystywany jest dla potrzeb koła jak również korzysta z niego okoliczna ludność urządzając tam uroczystości weselne, komunijne, imieninowe itp. Służy również do zakwaterowania gości zagranicznych. Jest w pełni funkcjonalny i zagospodarowany.

domek6 domek5 domek4 domek3 domek2 domek1

Rok 1997 jest rokiem jubileuszowym Koła. Koło obchodzi okrągłe 50 lat istnienia. Koło w tym czasie liczy 96 członków macierzystych i 4 niemacierzystych oraz 12 kandydatów. Dzierżawi 4 obwody o powierzchni 23.800 ha, w tym 4.300 lasów. W dzierżawionych obwodach Koło posiada 23 ha poletek zgryzowych i produkcyjnych. Posiada 250 sztuk urządzeń łowieckich.

Corocznie wydatki związane z gospodarką łowiecką wynoszą 40.000 zł.

Koło prowadzi intensywną współpracę z miejscowymi szkołami, rolnikami oraz samorządem lokalnym. Organizuje spotkania w domku myśliwskim na Brzozówce integrujące koło z sołtysami, jako przedstawicielami mieszkańców wsi. Urządzane są pogadanki z młodzieżą szkolną na temat łowiectwa i ekologii, konkursy plastyczne, fotograficzne itp. Koło sponsoruje Dom Dziecka w Marwicy „Orle Gniazdo”. Corocznie powiększana jest lesistość terenów poprzez akcje organizowane przez Koło. W bieżącym roku myśliwi Koła Łowieckiego „Bóbr” wysadzili 5 ha lasu. Wszyscy członkowie Koła są prenumeratami „Łowca Polskiego”.

Koło prowadzi intensywną i skuteczną walkę z kłusownictwem. Z pośród myśliwych KŁ „Bóbr” w Pasłęku wyróżniają się aktywiści udzielający się w pracach Zarządu Wojewódzkiego PZŁ. 6 myśliwych pracuje w Komisjach i Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej

Dzięki właściwej gospodarce hodowlano – łowieckiej w łowiskach znajdują się wszystkie gatunki zwierzyny grubej oraz notowany jest dobry stan zwierzyny drobnej. Corocznie Koło pozyskuje ok. 40 szt. jeleni, 300 szt. saren, ok. 90 szt. dzików. Pozyskiwana jest również zwierzyna drobna jak: zając, lis, borsuk, kuna, jenot.

Dzięki prawidłowej gospodarce finansowej Koło nie ma trudności finansowych. Na bieżąco są wypłacane należności z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody przez zwierzynę dziką.

łowczy i radaFunkcję Przewodniczącego Zarządu pełni Jerzy Przybylski, Łowczego – Zdzisław Rutkowski, Sekretarza – Grzegorz Orłowski, Skarbnika – Aleksander Rybczyński            Od lewej: Aleksander Rybczyński – Skarbnik, Jerzy Przybylski – Prezes, Zdzisław Rutkowski – Łowczy,Grzegorz Orłowski – Sekretarz.

Koło osiąga sukcesy w strzelaniach myśliwskich. Reprezentanci Koła w osobach Adam Filipczak, Waldemar Lewiecki i Mirosław Juchniewicz zajęli IV miejsce w XII Wojewódzkich Zawodach PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w dniu 26 lipca 1998 roku. Indywidualnie w klasie powszechnej I miejsce zajął Adam Filipczak osiągając bardzo dobry wynik 78/80 pkt. Dwóch reprezentantów Koła – Adam Filipczak i Waldemar Lewiecki zostali powołani do reprezentacji województwa elbląskiego na krajowe mistrzostwa PZŁ. Drużyna w składzie: Dariusz Skibiak, Adam Filipczak i Waldemar Lewiecki zajęła w zawodach krajowych V miejsce.

zawody strzeleckie filipczak

Z okazji jubileuszu 50-lecia przypadającego na 1997 rok Walne Zgromadzenie uchwaliło całoroczny program imprez. Obchody jubileuszu rozpoczęto w 1996 i zakończono w 1997 roku polowaniem hubertowskim z pełną oprawą łowiecką.

Koło zorganizowało bardzo ciekawą wystawę łowiecką w sali rycerskiej pasłęckiego zamku. W czasie otwarcia wystawy zostały wręczone nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej za prace plastyczne o tematyce przyrodniczo – łowieckiej wykonane w ramach konkursu zorganizowanego przez Koło. Wystawę odwiedziło bardzo dużo osób zaznaczając swoją obecność w księdze pamiątkowej.

prezes 50lecie koła50lecie kołaOd lewej: Stefan Sosnowski, Wieńczysław Tylkowski – Łowczy Okręgowy, Jerzy Przybylski Prezes, Grzegorz Orłowski Sekretarz.

podziękowania dla b stankiewiczaBogusław Stankiewicz otrzymuje podziękowania od Prezesa Jerzego Przybylskiego

Z okazji jubileuszu ufundowany został sztandar Koła, który został wręczony na głównych uroczystościach zorganizowanych w dniu 30 sierpnia 1997r, Sztandar został poświęcony w czasie uroczystej mszy świętej rozpoczynającej imprezę, a następnie udekorowany złotym medalem zasługi łowieckiej dla KŁ „Bóbr” w Pasłęku przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ Lecha Blocha. Przewodniczący ZGPZŁ wraz z Wieńczysławem Tylkowskim – łowczym Wojewódzkim ZW PZŁ w Elblągu wręczyli trzem myśliwym: Jerzemu Przybylskiemu, Grzegorzowi Orłowskiemu i Stefanowi Sosnowskiemu – medale zasługi dla łowiectwa oraz złom dla Jana Jędrzejasa. Zaproszonym gościom i fundatorom sztandaru wręczono pamiątkowe medale wybite z okazji jubileuszu. Uroczystości zakończono biesiadą myśliwską, na której nie zabrakło pieczonego dzika oraz dźwięku sygnałów myśliwskich.

50 lecie 10 50 lecie 11 50 lecie 12 50 lecie 13 50 lecie 14 50 lecie 15 50 lecie 3 50 lecie 4 50 lecie 5 50 lecie 6 50 lecie 7 50 lecie 8 50 lecie 9 50lecie koła odznaczenie i poczet poczet 1 poczet 2 poczet sztandarowy sztandar sztandar1 łowczy sztandar 50lecie