Historia Strzelnicy

W 1998 roku podjęto inicjatywę budowy strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” i w tym celu w grudniu tego samego roku, zakupiono od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2,50 ha.

Już 10 czerwca 2000 roku odbyło się uroczyste oddanie strzelnicy do użytku. Strzelnica posiada atest i jest dopuszczona do użytkowania w oparciu o obowiązujące przepisy. Godzi się nadmienić, że począwszy od projektu, wykonania i zagospodarowania, strzelnicę wykonano własnymi siłami, bez żadnego wsparcia z zewnątrz.

Strzelnica jest w pełni profesjonalna (6 osi strzeleckich + oś dla broni krótkiej). Na strzelnicy odbywają się zawody rangi krajowej (liga mistrzów. Mistrzostwa Polski w Klasie Mistrzowskiej) zawody okręgowe, treningi kadry okręgu elbląskiego, treningi nowo wstępujących i przestrzeliwanie broni dla kół okręgu elbląskiego.. Strzelnica służy również dla treningów klubom strzeleckim, policji i służby ochrony. Strzelnica posiada zaplecze administracyjne i socjalne.

Drużyna strzelców, w składzie Dariusz Skibiak, Adam Filipczak i Eugeniusz Filipczak która przez kilka lat zdobywała mistrzostwo okręgu elbląskiego i reprezentowała okręg na mistrzostwach krajowych kół łowieckich, zajmując tam bardzo dobre lokaty. Kol. Dariusz Skibiak członek koła (aktualnie członek niemacierzysty) był dwukrotnie mistrzem Polski .

Aktualnie Koło reprezentuje drużyna w składzie: Eugeniusz Filipczak, Rafał Skibiak i Michał Siemianowski, która na ostatnich mistrzostwach okręgu (2015r) zajęła 3 miejsce.

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 13

W dniu 20 lipca 2013 roku na strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach odbyły r. XXVII Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich. Do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 29 drużyn z kół łowieckich naszego okręgu (dwa koła wystawiły po dwie drużyny: KŁ. „Cyranka” ze Sztumu i KŁ. „Daniel” w Kwidzynie) oraz 99 zawodników do rywalizacji indywidualnej. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 10

W sierpniu 2012 roku Zarząd Koła dokonał odbioru remontu domku myśliwskiego, wiat i ogrodzenia.

Realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia wykonano prace remontowo – porządkowe obejścia i domku myśliwskiego na „Brzozówce”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA

Kronika koła rozdział 9

W dniu 7 lipca 2012 roku. ok. godz 9ºº dotarły do Koła z okolic Kielc zamówione bażanty. Koło zakupiło 150 sztuk bażantów w tym 25 kogutów za kwotę 4.150 zł. Szczęśliwie ptaki mimo upalnej pogody przeżyły długą podróż. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii KRONIKA