Rok bażanta – Wizyta w wolierze.

Zespół złożony z przedstawicieli Koła Łowieckiego „Bóbr” oraz pedagogów z SPzOI w Zielonce Pasłęckiej i POW w Marwicy w ramach „Roku bażanta” opracował specjalny projekt dopasowany do wymagań nie tylko regulaminu akcji, ale także lokalnego środowiska naturalnego oraz potrzeb i możliwości uczestniczącej w nim młodzieży. Realizowany przez cały rok szkolny ma doprowadzić do znacznej poprawy warunków bytowych bażantów oraz ich reintrodukcji, a co za tym idzie restytucji ich rodzimej populacji na tych ziemiach. Uczestnicy zajęć w przystępny i bezpieczny sposób wykształcą w sobie postawy proekologiczne, szacunek dla środowiska i wrażliwość na jego problemy. Czytaj dalej

Ożywić pola rok bażanta

W tym roku Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku zaprosiło Szkołę Podstawową w Zielonki Pasłęckiej, oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Marwicy do udziału w dziewiątej edycji projektu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola. Rok bażanta”.

Organizatorem programu jest czasopismo „Łowiec Polski”. Program jest jednocześnie konkursem, w którym najciekawsze przedsięwzięcia zostaną nagrodzone. Czytaj dalej